تیزر تبلیغات کیت کت برای شکسته شدن هر قسمت | این قسمت تست رانندگی تبلیغات خلاقانه

تیزر تبلیغات کیت کت برای شکسته شدن هر قسمت | این قسمت تست رانندگی

کیت کت در یک کمپین جالب به تبلیغ شکلات خود پرداخته است. یکی از بخش های بسیار مهم کیت کت که کاربران ان را حس کرده اند، قطعه قطعه شدن ان است. در این کمپین کیت کت بر ان است که این حس را در کاربر یاداوری کند و از طریق ان تبلیغ خود نماید. در تبلیغ قبلی از یک تعمیرکار استفاده کرده بود و در این تبلیغ از تست رانندگی استفاده کرده است.

در این تبلیغ یک کیت کت بزرگ در وسط صحنه قرار دارد که ناگهان یک ماشین به ان برخورد می کند و کیت کت از یکدیگر جدا می شود.

در ادامه از صحبت های راننده و کمک راننده و تابلو خودرو مشخص می شود که این یک تست رانندگی است و راننده سوال می کند که ایا قبول شده است یا خیر.

در انتها نیز شعار این کمپین پخش می شود: “break me off a piece of that

دیدگاه ها

توجه : ادرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.