سیاست حفظ حریم خصوصی -privacy policy

  1. آژانس ایران وبر از اطلاعات شخصی ای که در اختیار این شرکت قرار می گیرد در فقط برای ارائه محصولات و خدمات خود استفاده خواهد کرد.
  2. شماره همراه، ایمیل و اطلاعات شخصی کاربران که چه از طریق گوگل یا چه از طریق سایت دریافت شود، در اختیار سرویس های شخص ثالث برای مقاصد تبلیغاتی این شرکت ها قرار نمی گیرد.