طراحی سایت متفاوت

طراحی سایت : اهمیت طراحی سایت گیرا و کاربر پسند چیست؟

طراحی سایت : اهمیت طراحی سایت گیرا و کاربر پسند چیست؟

بسیاری از افرادی که در زمینه ی طراحی و کد نویسی سایت فعالیت دارند ممکن است یک توجه کمتری به اصل مهم گرافیک سایت و کاربر پسندی ان داشته باشند. بعضی از مواقع این موضوع باعث به وجود امدن وبسایتی بسیار نا کارآمد خواهد شد. یکی از موضوعاتی که فردی…