تبلیغ کوتاه کره بادام زمینی Fatso | فقط 15 ثانیه تاثیر گذار تبلیغات خلاقانه

تبلیغ کوتاه کره بادام زمینی Fatso | فقط 15 ثانیه تاثیر گذار

فست سو یک کمپانی تولید کره بادام زمینی است که در زمینه کمپین تبلیغاتی خود به خوبی کار کرده است. در این کمپین Fastso به تبلیغ کره بادام زمینی خود پرداخته است.

در تبلیغ اول Fastso به این مورد اشاره می کند که کره بادام زمینی محصول این شرکت، نیرو را زیاد می کند و این تبلیغ در کنار اثر بسیار خوبش، فقط 15 ثانیه است.

در تبلیغ دوم fastso از غلیط بودن، کره بادام زمینی این شرکت به صورت اغراق امیز و تاثیر گذار استفاده می کند و این تبلیغ هم 15 ثانیه بیشتر نیست.

این یک کمپین تبلیغاتی زیبا و با هزینه بسیار کمتر و جلب توجه بسیار بیشتر است. این ایده قابل تحسین است و باید تبلیغات به این سمت حرکت کنند.

دیدگاه ها

توجه : ادرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.