تیزر تبلیغاتی روحانی و کپی برداری از تیزر باراک اوباما در سال 2008 تبلیغات خلاقانه

تیزر تبلیغاتی روحانی و کپی برداری از تیزر باراک اوباما در سال 2008

بررسی تیزر های تبلیغاتی یکی از بخش هایی است که ایران وبر برای بهبود تیزر های تبلیغای در ایران برای ان تلاش می کند. در بین بررسی های یکی از تیزر ها بسیار جالب به نظر آمد. تیزر تبلیغاتی انتخابات برای حسن روحانی و شباهت به تیزر تبلیغاتی باراک اوباما بود. شاید شباهت کلمه اشتباهی باشد و کپی می تواند به خوبی حق مطلب را ادا کند. حال ابتدا این دو تیزر تبلیغاتی را مشاهده کنید تا به بررسی بپردازیم:

ابتدا تیزر تبلیغاتی باراک اوباما را مشاهده کنید:

حال تیزر تبلیغاتی حسن روحانی را مشاهده کنید:

همانطور که مشخص است این دو از تشابه رد کرده اند و می توان کپی را به خوبی بیان کرد. حال چرا می گوییم گردانندگان کمپین حسن روحانی کپی برداری نموده اند؟

خب این تیزر تبلیغاتی در سال 2008 برای انتخابات امریکا پخش شده است و این تقریبا مربوط به سال 1387 می شود. حال حسن روحانی در سال 92 به ریاست جهوری رسیده است. حال خود شما قضاوت کنید! ابتدا حسن روحانی این تیزر تبلیغاتی را پخش کرده است یا باراک اوباما!

حال از این ماجرا بگذریم! بحث اصلی جایی است که این دو کلیپ تاثیر زیادی داشته اند. با این که تیزر تبلیغاتی حسن روحانی از باراک اوباما کپی شده بود. با توجه به این که تیزر تبلیغاتی باراک اوباما با استفاده از آژانس های تبلیغاتی بزرگی انجام شده بود و فکر بسیار زیادی برای هر بخش ان انجام شده بود، این تاثیر به تیزر حسن روحانی نیز منتقل شده است.

حال قسمت زیبای ماجرا اینجاست که چگونه با استفاده از روانشناسی یک آژانس تبلیغاتی می تواند به خوبی تاثیر خود را بر روی مخاطبان بگذارد. با این که دو ملت دارای فرهنگ متفاوتی هستند اما این تاثیر بر روی هر دو ملت وجود داشته است.

این که کدام بیشتر و کمتر نیاز به بررسی دارد اما مهم این است که بدانیم برای تبلیغات باید موارد روانشناسی را به خوبی بدانیم . این روانشناسی است که به تبلیغ بهتر کمک می کند. ما در بخش آموزش دیجیتال مارکتینگ ، به بخش های اصولی مارکتینگ و همچنین عوامل روانشناسی مختلف می پردازیم. می توانید ما را در اینستاگرام و همچنین از طریق سایت دنبال نمایید.

دیدگاه ها

توجه : ادرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.