طراحی سایت مرکز مهارت های مهندسی دانشگاه تهران

کارفرما : مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشگاه تهران
موقعیت کسب و کار : ایران
بک اند : php - wordpress - woocomerce
فرانت اند : html, css , javascript
سال طراحی و پشتیبانی : 1399

توضیحات

سایت مرکز مهارت های مهندسی دانشگاه تهران یک سایت ثبت نام کلاس انلاین و افلاین است. این سایت یک نیاز بسیار اساسی داشته و ان فقط ثبت نام دوره هاست. همچنین نیاز دیگر راحتی مشاهده دوره ها و ثبت نام است.

در کنار این موارد ثبت نام کلاس انلاین مشکلات امنیتی از مشکلات عمده این مرکز بود که با پشتیبانی فنی بخش امنیتی این مشکل به صورت کامل حل شد.

آدرس سایت

https://meesdc.ir/

تصاویر محیط سایت