طراحی لوگو شرکت ONYX SKY

کارفرما : ONYX SKY LLC
سال طراحی : 1401
موقعیت کسب و کار : امارات متحده عربی - دبی
نوع لوگو : تلفیقی
زبان لوگو : انگلیسی
رنگ لوگو : آبی- مشکی

داستان لوگو

طراحی لوگو برای شرکتهای که حوزه فعالیت متنوعی دارند کمی با دیگر پروژه ها متفاوت است. در این تیپ کارها ما به دنبال مفاهیم اصلی در خود برند و مزیت رقابتی آن هستیم. بهترین و گویاترین سبک کاری هم لترمارک یا همان استفاده از حروف و نمادین کردن آنها در جهت هویت برند در کنار تایپوگرافی است. که باید مطابق با سلیقه و سبک رایج و ترند جامعه هدف طراحی شود.

همانطور که میبینید طراحی لوگو این برند که در دبی فعالیت دارد، با همین استراتژی پیش رفته است. لترمارک O و S که همزمان کانسپت های مختلفی را که کارفرما در بریف به آنها اشاره کرده بود به تنهایی منتقل میکند. تصویر شماتیک چراغ به عنوان نماد خلاقیت، و تصویر چت باکس به عنوان نماد مشاوره و خطوط موازی در میان لوگو که نشان دهنده ی پشتکار این برند است.

رنگ لوگو

رنگ لوگو بر اساس رنگ سازمانی برند است که از پیش بر اساس کد رنگ به ما داده شده بود. همانطور که میدانید رنگ آبی به لحاظ روانی حس اعتماد و اطمینان مخاطب را جلب میکند و انتخاب بسیار هوشمندانه ای برای لوگو برندهای B to C است. کد هگرادسیمال رنگ آبی این لوگو 3954A5 است.

تصاویر دیگر از لوگو