طراحی لوگو آکادمی موسیقی سرو آزاد

کارفرما : آکادمی موسیقی سرو آزاد
سال طراحی : 1400
موقعیت جغرافیایی : ایران- یزد
نوع لوگو : تصویری
پالت رنگی : فیروزه ای - نارنجی

داستان لوگو

لوگو پیش رو به سفارش آموزشگاه موسیقی سرو آزاد به سبک تلفیقی/ ترکیبی طراحی شده است. در این تصویر که شکل شماتیکی از درخت سرو است، سعی شده تا نماد کلید سل با استفاده از نقوش اسلیمی اجرا شود. همچنین در هم تنیدگی این خطوط نمایانگر نام سرو نیز است. نقوش اسلیمی برای ما تداعی گر هنر و فرهنگ است، که استفاده از آنها این طرح به زیبایی بصری لوگو منجر شده است.

نقوش اسلیمی، نمادی از جاودانگی و تمایل به بی نهایت است که این مفاهیم در موسیقی و صدا نیز تجلی پیدا میکند. قوس های دورانی زیبا که با چنگ ها، سرچنگها، گره ها و انشعاب ها کامل شده و کلید سل را ایجاد کرده اند، زیبایی و شکوه خاصی به لوگو بخشیده است.

در نهایت ادامه تنه درخت را میبینیم که کامل کننده کلید سل است. نمادی از موسیقی که برای اغلب افراد شناخته شده است.

در بخش لوگوتایپ سعی شده تا ازهمین نقوش در حروف استفاده شود. به این ترتیب ارتباط نزدیک بخش تصویری و نوشتاری لوگو حفظ شده است.

پالت رنگ لوگو

انتخاب رنگ لوگو نیز بر اساس همان نقوش اسلیمی در کاشی کاریها و آثار هنری است. دو رنگ مکملِ فیروزه ای با کد هگزادسیمال 27AEBB و رنگ نارنجی با کد D58831 که هم چشم نوازند و هم تداعی گر هنر!

تصاویر دیگر از لوگو