تبلیغ امازون برای کسب و کار سیاه پوستان | شتابدهنده سیاه پوستان آمازون ویدئو

تبلیغ امازون برای کسب و کار سیاه پوستان | شتابدهنده سیاه پوستان آمازون

در این تیزر تبلیغاتی آماوزن از یکی از کارمندان و موسس بخش شتابدهنده آمازون، خود استفاده کرده است. تیفانی کسی است که داستان شتابدهنده سیاه پوستان را توضیح می دهد. در این تیزر ابتدا تیفانی از تعداد کمی از کسب و کار ها که در دستان سیاه پوستان است صحبت می کند. بعد از ان در این تبلیغ از تغییر سخن می گوید. سپس برنامه شتابدهنده کسب و کار های سیاه پوستان معرفی می شود. در انتها از زندگی بهتر برای سیاه پوستان سخن می گوید.

دیدگاه ها

توجه : ادرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.