تبلیغ شرکت بیمه Allstate | چرا خانه خود را با خودرو با اطمینان حمل نمی کنی؟ ویدئو

تبلیغ شرکت بیمه Allstate | چرا خانه خود را با خودرو با اطمینان حمل نمی کنی؟

شرکت بیمه Allstate در تبلیغ جدید خود یک افر خود را به صورتی هنرمندانه در قاب تصویر در آورده است. در این تبلیغ تلوزیونی Allstate اقدام به تصویر کشیدن یک خودرو کرده است. این خودرو توسط یک خانم در حال رانندگی است و خانه خود را به عقب ماشین وصل کرده است و در حال کشیدن ان است. این در حالی است که پنجره باز است و همچنین وسایل داخل خانه تکان می خورند و یک حس نا امنی به بیننده منتقل می کند.

در ادامه یک پیام بر روی گوشی راننده می اید که با باندل یا با بسته خریداری شده 25 درصد ذخیره کرده اید یا تخفیف گرفته اید. در ادامه مشخص می شود که این راننده خانه و ماشین را با هم بیمه کرده است و به همین دلیل با خیال راحت خانه را با خود حمل می کند.

این تبلیغ 30 ثانیه ای یک افر ویژه را به صورت بسیار جالب بیان می کند که تاثیر زیادی بر روی مخاطب می گذارد و این گونه تیزر های تبلیغاتی در دیجیتال مارکتینگ و همچنین بازاریابی عادی بسیار موثر است و با کفی تفکر در تیزر می توان نتیجه ای خارق العاده ایجاد کرد.

موضوعات مرتبط allstate

دیدگاه ها

توجه : ادرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.