تبلیغ کیا Telluride | ما مشهور نیستیم اما … ویدئو

تبلیغ کیا Telluride | ما مشهور نیستیم اما …

در تبلیع کیا Telluride، کیا با استفاده از صدای یک کودک، تبلیغ را شروع می کند. در این تبلیغ کودک از این که مشهور نیستند صحبت می کند و در انتهای بیان می کند که با این که مشهور نیستیم، اما وسیله ی خارق العاده ای می سازیم.

در این ویدئو کیا با استفاده از این صدا، تاثیر خود را بر بیننده می گذارد. این که این ماشین حاصل دسترنج کسانی است که پشت پرده ناشناخته هستند. شاید معروف نیستند اما دسترنج و نتیجه ی تلاششان یک محصول عالی است. این محصول چیزی نیست جز Telluride کیا!

در انتهای ویدئو نیز “Give it evrything” شعار جدید کیا نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که این تبلیغ در پی چند تبلیغ منتشر شده است که در ان از افراد مشهور استفاده شده است و در انتها کیا با انتشار این کمپین به این “The Great Unknowns”.

موضوعات مرتبط کیا

دیدگاه ها

توجه : ادرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.