تبلیغ گوگل پیکسل 6 : بیشتر از اسمارت طراحی سایت

تبلیغ گوگل پیکسل 6 : بیشتر از اسمارت

گوگل در این تبلیغ از پیکسل 6 و هوش آن تعریف می کند. آنچه که در این تبلیغ آشکارا، قابل مشاهده است، تمرکز گوگل بر روی هوش و یادگیری گوشی پیکیل 6 از شماست.

گوشی پیکسل 6 با این تبلیغ قرار است که شما را بشناسد، با شما خو بگیرید و به این صورت باهوش تر یا بیشتر از اسمارت به نظر برسد.

این تبلیغ پیکسل 6 گوگل نیز همانند بسیاری از تبلیغات مطرح روز دنیا، 30 ثانیه بوده و در همین پیام خود را به مخاطب می رساند.

دیدگاه ها

توجه : ادرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.