بررسی لوگو و تبلیغ بیلبورد فرش گاه وانیا: لوگو تایپ غیر استاندارد طراحی سایت

بررسی لوگو و تبلیغ بیلبورد فرش گاه وانیا: لوگو تایپ غیر استاندارد

در مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، لوگو یکی از بخش های بسیار مهم در کسب مشتری جدید و فروش بیشتر است. اشتباهات کلیدی در حوزه لوگو و آرم در نهایت باعث از بین رفتن هزینه های زیادی خواهد شد. به همین دلیل ما همیشه به مشتریان و کسب و کار ها توصیه می کنیم که برای لوگو خود هزینه کنند و وقت مناسبی در نظر بگیرند. حال شما به یک لوگو غیر استاندارد مواجه هستید. لوگویی که حتی بازده بیلبورد تبلیغاتی این شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. در ادامه به بخش های منفی این لوگو و بیلبورد می پردازیم.

بررسی لوگو فرش گاه وانیا

این برند برای خود یک اسم جدید انتخاب کرده است;فرش گاه وانیا. اما جدای اسمی که انتخاب شده است بخش لوگو واقعا از خوانایی کمی برخوردار است. اگر در عنوان این مقاله شما فرشگاه را مشاهده نکرده باشید با فکر می توانید این اسم را بخوانید. حال این که در بیلبورد های شهری فقط ۳ ثانیه مخاطب ما وقت دارد تا بیلبورد را بخواند. این برند از یک کلمه جدید استفاده کرده است و این کلمه باید به شکل خوانایی نوشته شود. اما در تایپ این لوگو گاه به داخل فرش بدون هیچ دلیلی امده است و همین خوانایی را به شدت کم می کند. مخاطب در فرشگاه گیر کرده و اصلا به نام برند وانیا نمی رسد.

بنابراین با یک لوگوتایپ غیر تخصصی هزینه های زیادی بابت بیلبورد تبیغاتی از دست داده است. در مقاله انواع لوگو به شرح لوگو های مختلف پرداخته شده است.

بررسی بیلبورد فرشگاه وانیا

بیلبورد فرشگاه وانیا نیز تحت تاثیر لوگو قرار گرفته است. زمانی که مشتری و مخاطبان نتوانند لوگو و برند شما را بخوانند هر چه بیلبورد نیز خوب باشد نیز هیچ تاثیری ندارد. بنابراین بیش از این بررسی کردن این بیلبورد هیچ ارزشی ندارد. زیرا که “این خانه از پای بست ویران است.”

جلوگیری از اشتباهات مشابه

حال که مشکلات لوگو را در این مورد مشاهده کردید باید از اهمیت لوگو اگاه شده باشید. به همین منظور حتی در ابتدای راه کسب و کار خود نیز به لوگو اهمیتی دو چندان دهید. برای طراحی لوگو از یک شرکت طراحی لوگو بهره ببرید. همچنین در صورتی که لوگوتایپ طراحی می کنید بحث اصلی خوانایی است. دیزاین و طراحی لوگو مرحله دوم خواهد بود.

دیدگاه ها

توجه : ادرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.